LEJEMÅLENE I HOVEDTRÆK

Lejemålstype

 
detailbutik / restaurant

 
Arealer

 
fra 300 kvm. til 2.200 kvm.

 
P-pladser

 
350 tidsbegrænsede parkeringspladser

 
Overtagelse

 
fra 1. oktober 2010

 


LEJE / DEPOSITUM

Årlig leje

 
fra kr. 750,-

 
Depositum

 
svarende til 6 måneders leje samt 6 måneders a/c driftsudgifter

 
Momsregistrering

 
ja

 
Hvis lejers soliditet ikke kan godkendes, vil der kunne kræves bankgaranti eller anden sikkerhed for lejebetalingen.DRIFT-/FORBRUGSUDGIFTER 

Årlig drift, anslået

 
kr. 75 - 100 pr. kvm.

 
  Driftsudgifterne indeholder:

Pylon/skilte vedligehold, snerydning, ejendomsskat, forsikring, grundejerforeningskontingent, energimærkning- og plan, brandmateriel/brandtekniker, renholdelse, fælles el, diverse.

 
Forbrug

 
Lejer betaler forbrug af el, vand og varme

 
Renovation

 
Afregnes af lejer direkte til forsyningsselskab

 
Lejemålene er momsregistrerede. Alle ydelser tillægges moms.REGULERING 

Lejeregulering

 
Lejen reguleres hvert år den 1. januar med stingningen i nettoprisindekset (dog minimum 2 %)

 
Regulering stigning skatter/afgifter

 
ja

 
Regulering stigning forsikringspræmie

 
ja

 
Regulering depositum

 
ja

 
Fredningsperiode

 
Lejen kan ikke reguleres under henvisning til markedslejen i udlejers uopsigelighedsperiode - fredningsperioden

 


OVERTAGELSE / OPSIGELSE 

Overtagelse


 
Lejemålet kan tidligst overtages den 1. oktober 2010 og senest 1. oktober 2011. Der forventes en byggeperiode på 1 år. Udlejer meddeler overtagelsesdagen med 9 måneders respit

 
Opsigelsesvarsel lejer

 
12 måneder

 
Opsigelsesvarsel udlejer

 
12 måneder

 
Uopsigelighed lejer

 
12, 5 år

 
Uopsigelighed udlejer

 
20 år

 


AFSTÅELSE / FREMLEJE 

Afståelsesret

 
ja

 
Fremlejeret

 
ja

 
Fremlejemål

 
nej

 
Tidsbestemt lejemål

 
nej

 


VEDLIGEHOLDELSE 

Udvendig vedligeholdelse

 
Udlejer

 
Indvendig vedligeholdelse

 
Lejer

 
Renovation, snerydning mv.

 
Lejer

 
Renovationsforpligtelse

 
Lejer

 


SKILTNING 

Pyloner


 
Der opsættes 2 stk. 12 meter høje og 3 meter brede pyloner. En ved lyskrydset Parallelvej/Bispestaven og en ved lyskrydset Bispensgade/Palleskær Engvej

 
Skilte

 
Der må skiltes på facaderne i henhold til Bispetorv Bycenters skiltemanual. Skilte er lejer leverance
 

 

 
WENBOVEJ A/S - Gl. Gugvej 17B, 2. sal - 9000 Aalborg - Tlf: 20 24 74 12